top of page
  • Forfatterens bildeSandvika Aktiv

Hodepine

Oppdatert: 7. des. 2020

Hodepine er noe de aller fleste opplever i løpet av livet. Smertene kan variere i intensitet og hyppighet, men som regel dreier dette seg om enkelttilfeller eller forbigående plager. Om hodepinen er langvarig eller forkommer ofte kan du oppsøke kiropraktor for hjelp. Vanlige former for hodepine kan være:


  • Spenningshodepine (også kalt stresshodepine) er ofte mild, men kan vare over lengere perioder. Som regel sitter hodepinen på begge sider av hodet, og blir av mange beskrevet som et stramt bånd rundt skallen. Spenningshodepine har ofte uklare årsaker, men kan skyldes psykisk stress eller muskel- og skjelettplager – særlig i nakken.

  • Migrene. Dette er en pulserende, ofte hemmende hodepine som kan vare opptil 72 timer. I enkelte tilfeller kan man i tillegg oppleve kvalme og brekninger, lysskyhet og følsomhet for lyd. Hodepinen ved migrene er som regel lokalisert på en side av hodet.

  • Legemiddelutløst hodepine. Dersom en kronisk hodepine varer over lengre tid og medikamenter blir hyppig brukt for å komme seg gjennom dagen (gjerne over flere måneder), kan det opparbeides en avhengighet til medisinene. Dermed blir hjernen lurt til å tro at den har vondt dersom medisineringen uteblir. Den resulterende hodepinen vil ofte ligne noe på den opprinnelige. Medisinutløst hodepine vil ofte i tillegg medføre andre plager som slapphet, kvalme, rastløshet, irritabilitet, konsentrasjonsvansker, nedsatt hukommelse, depresjon og søvnforstyrrelser.Andre, mer sjeldne former for hodepine kan være klasehodepine, betennelse av tinningspulsåren, høyt blodtrykk, eller mer alvorlige tilstander som hjerneslag og hjernesvulst (selv om disse er svært sjeldne).

Dersom du plages av hodepine bør du oppsøke hjelp. Hos kiropraktoren vil det bli foretatt en utredning av hodepinen for å avgjøre hvor du vil få best egnet hjelp videre. Mistenker kiropraktoren underliggende sykdom, vil du raskt bli henvis videre til din fastlege, eller til sykehus.


Dersom hodepinen skyldes muskel- og skjelettplager vil kiropraktoren sørge for at du får tilpasset behandling for raskest mulig å komme tilbake til en normal hverdag. Mange opplever god effekt av manipulasjon eller mobilisering. Dette er teknikker som spesifikt og nøyaktig fokuserer på å bedre funksjonen i et ledd, ofte med en karakteristisk lyd (knekk). Manipulasjonsbehandling har påvisbar effekt, på lik linje med medikamenter, for flere typer hodepine og bivirkniner er gjerne lette og går raskt over.

I tillegg til passiv behandling vil kiropraktoren gi deg råd til egne tiltak du kan gjøre for å få fortgang på prosessen og forebygge fremtidige tilfeller. Dette kan inkludere veiledning i trening og aktivitet, kostholdsendring, stressmestring og ulike avspenningsteknikker, dersom dette skulle være nødvendig.   I tilfeller hvor det vil være behov for medikamentell behandling samarbeider kiropraktoren med fastlegen din, for å oppnå et best mulig resultat.
Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page