top of page

Baby og barn

Det å være baby og barn betyr ikke at man ikke kan ha plager i muskel- og skjelettapparatet. Og selv om man ikke like enkelt kan forklare hvor man er plaget, betyr ikke det at de ikke skal bli tatt på alvor.

Flere av våre terapeuter har spesialisert seg på pediatri og har kort ventetid.

De vanligste årsakene til at foreldre tar kontakt med oss er at barnet har en favorittside og/eller asymmetrisk fasong på hodet, at barnet gråter mer enn normalt, eller at barnet har motoriske utfordringer (for eksempel at barnet ikke liker å ligge på magen eller ryggen). Når barnet blir eldre kontakter foreldre oss for eksempel fordi de observerer at barnet har endret kroppsholdning, har skadet seg på trening, eller at barnet sliter med nakkesmerter og/eller hodepine etter mye skjermbruk.

 

Vår kiropraktor Elisabeth har spesiell kompetanse innen undersøkelse og behandling av muskel- skjelettplager hos barn. På SandvikaAktiv får du en trygg og grundig vurdering og behandlingsplan. Dere vil få råd og veiledning om eventuelle øvelser eller andre ting man kan gjøre på egenhånd. Eventuelt om man bør henvises videre til spesialist, kan kiropraktoren gjøre det.

 

Vanlige årsaker til å kontakte oss:

 

Babyer

 • Urolighet og kolikkliknende symptomer (Kolikk er en samlebetegnelse for antall timer gråt hos barnet, men forklarer ikke årsaken til gråten. Kiropraktoren kan undersøke barnet, og utrede om barnets gråt kan stamme fra muskel- og skjelettsystemet.)

 • Assymetrisk hodefasong

 • Motoriske problemer

 • Forsinket utvikling (krabbing, gange, osv)

 • Forebygging/øvelser/råd & veiledning

 

Barn/ungdom

 • Motoriske problemer

 • Kroppholdningsproblematikk

 • Konsentrasjonsproblemer

 • Nakke og ryggplager

 • Hodepine

 • Idrettsskader

 • Motivasjon til trening

bottom of page