top of page

Priser

Våre timer inkluderer både behandling av bløtdel (massasje), treningsveiledning, justering og tørrnåling. I tillegg kommer evt. sykemeldinger eller henvisninger til spesialist og bildediagnostikk ved behov.

 

Vi jobber som et tett team der vi drar nytte av hverandres spesialiteter og roper gjerne hverandre inn på timer der det trengs en 'second opinion' eller annen teknikk enn den vi selv bruker. 

 

Nye priser f.o.m. 01.09.2022

Kiropraktor

 

Førstegangskonsultasjon, 45-60 min:    1050 kr

Vanlig behandling, 30 min:                        715 kr

Kort behandling, 15 min:                           600 kr

Utvidet behandling, 45 min:                      930 kr

Epikrise/behandlingsrapport:                   370 kr

Henvisning MR/røntgen

utenfor konsultasjonstid:                          370 kr

Fysioterapeut

Førstegangskonsultasjon, 45-60 min:     980 kr

Vanlig behandling, 30 min:                       715 kr

Utvidet behandling, 45 min:                     930 kr

Epikrise/behandlingsrapport                   370 kr

Psykomotorisk fysioterapi

Førstegangskonsultasjon, 60min:          1350 kr

Behandling, 50min:                                  1250 kr

Epikrise/rapport etter

tidsbruk:                                                     330kr/15min

Prisene justeres den 1. januar årlig. Neste justering 01.01.2024

bottom of page