top of page

Priser

Våre timer inkluderer både behandling av bløtdel (massasje), treningsveiledning, justering og tørrnåling. I tillegg kommer evt. sykemeldinger eller henvisninger til spesialist og bildediagnostikk ved behov.

 

Vi jobber som et tett team der vi drar nytte av hverandres spesialiteter og roper gjerne hverandre inn på timer der det trengs en 'second opinion' eller annen teknikk enn den vi selv bruker. 

 

Nye priser f.o.m. 01.09.2022

Kiropraktor

 

Førstegangskonsultasjon, 45-60 min:     950 kr

Vanlig behandling, 30 min:                       690 kr

Kort behandling, 15 min:                          575 kr

Utvidet behandling, 45 min:                     880 kr

Epikrise/behandlingsrapport:                  320 kr

Henvisning MR/røntgen

utenfor konsultasjonstid:                         320kr

Fysioterapeut

Førstegangskonsultasjon, 45-60 min:     950 kr

Vanlig behandling, 30 min:                       690 kr

Utvidet behandling, 45 min:                     880 kr

Utvidet behandling, 60 min:                   1000 kr

Psykomotorisk fysioterapi

Førstegangskonsultasjon, 60min:        1300 kr

Behandling, 50min:                                 1200 kr

Epikrise/rapport etter

tidsbruk:                                                     320kr/15min

Prisene justeres den 1. januar årlig. Neste justering 01.01.2023

bottom of page