Priser

Våre timer inkluderer både behandling av bløtdel (massasje), treningsveiledning, justering og tørrnåling. I tillegg kommer evt. sykemeldinger eller henvisninger til spesialist og bildediagnostikk ved behov.

 

Vi jobber som et tett team der vi drar nytte av hverandres spesialiteter og roper gjerne hverandre inn på timer der det trengs en 'second opinion' eller annen teknikk enn den vi selv bruker. 

 

Selv om våre priser kan virke noe høyere enn gjennomsnittet, er dette fordi vi bruker lengre tid pr. behandling enn andre.

Kiropraktor

 

Førstegangskonsultasjon, 45-60 min:     900 kr

Vanlig behandling, 30 min:                       650 kr

Kort behandling, 15 min:                          540 kr

Utvidet behandling, 45 min:                     800 kr

Epikrise/behandlingsrapport:                  300 kr

Henvisning MR/røntgen

utenfor konsultasjonstid:                         200 kr

Fysioterapeut

Førstegangskonsultasjon, 45-60 min:     900 kr

Vanlig behandling, 30 min:                       650 kr

Utvidet behandling, 45 min:                     880 kr

Utvidet behandling, 60 min:                   1000 kr

Psykomotorisk fysioterapi

Førstegangskonsultasjon, 60min:        1190 kr

Behandling, 50min:                                 1090 kr

Epikrise/rapport etter

tidsbruk:                                                     300kr/15min

Prisene justeres den 1. januar årlig. Neste justering 01.01.2023