top of page

Priser

Våre timer inkluderer en kombinasjon av bløtdelsteknikker (massasje, tøying, etc), ledd manipulasjon og tørrnåling. Alt ettersom hva som er mest hensiktsmessig. Dette gjelder både hos fysioterapeut og kiropraktor. Vi vil også gi endel råd og veiledning, treningsprogram og andre tips om tiltak du selv kan gjøre hjemme.

 

I tillegg kommer evt. sykemeldinger eller henvisninger til spesialist og bildediagnostikk ved behov.

 

Vi jobber som et tett team der vi drar nytte av hverandres spesialiteter og roper gjerne hverandre inn på timer der det trengs en 'second opinion' eller annen teknikk enn den vi selv bruker.

 

Nye priser f.o.m. 01.01.2024

 

Kiropraktikk

Førstegangskonsultasjon, 60 min:         1120 kr

Vanlig behandling, 30 min:                        750 kr

Kort behandling, 15 min:                           635 kr

Utvidet behandling, 45 min:                      930 kr

Epikrise/behandlingsrapport:                   380 kr

Henvisning MR/røntgen

utenfor konsultasjonstid:                          380 kr

Fysioterapi

Førstegangskonsultasjon, 45-60 min:   1050 kr

Vanlig behandling, 30 min:                       715 kr

Utvidet behandling, 45 min:                     930 kr

Epikrise/behandlingsrapport                   370 kr

Psykomotorisk fysioterapi

Førstegangskonsultasjon:                       1450 kr

Behandling, 50min:                                  1450 kr

Epikrise/rapport etter

tidsbruk:                                                       330 kr/15min

Prisene justeres den 1. januar årlig.

bottom of page