top of page

Svimmelhet

Vertigo illness concept. Man hands on his head felling headache dizzy sense of spinning di

Svimmelhet er et vanlig problem. Det er som oftest tegn på at balansesystemet ikke virker som det skal. Våre terapeuter har lang erfaring og kort ventetid.

Krystall

Svimmelhet er et av de topp 6 årsakene til at vi oppsøker helsehjelp. Hos de over 40, er det 35% som opplever svimmelhet pr år, mens er du over 65 stiger prosenten til 80%! Den største helserisikoen med svimmelhet er fallskader, og jo eldre du er, jo større er risikoen for sykehusinnleggelse etter et fall. Derfor er det veldig viktig å ta kontakt med erfaren helsepersonell, dersom du opplever svimmelhet, for å få stilt riktig diagnose og komme igang med egnet behandling.

Årsaker til svimmelhet

Balansesystemet vårt består av et samspill mellom synet, balansesentrene i indre øret og bevegelsesapparatet (muskler og ledd). Informasjon fra disse områdene kommer inn til hjernen hvor det tolkes. Oppleves det da at informasjonen ikke stemmer overens, vil dette ofte føre til at vi opplever svimmelhet, ørhet eller ustø gange. Av og til kan man til og med miste bevissthet.

 

Det finnes mange underliggende årsaker til svimmelhet. De deles grovt sett inn i perifere (kommer fra indre øre, synet, bevegelsesapparatet, mm) eller sentrale (ligger i hjerne og ryggmarg). De vanligste perifere årsakene inkluderer: Krystallsyke (BPPV), Virus på balansenerven, nakkerelatert svimmelhet og Mèniér's (blodkarproblematikk hos de over 60). Eksempler på sentrale årsaker kan være: hjernerystelse, blodtrykksfall, Parkinson's, mm.

 

Noen av disse underliggende årsakene er ufarlige, noen kan være alvorlige. Er du usikker bør du få det undersøkt.

Krystallsyke:

Det indre øret vårt består av mange små deler. Noen av disse ser ut som små buer med hår på innsiden og er fylt med væske.  Dette er labyrinten og den har ikke endret seg siden dinosaurenes tid! Bevegelsen av væsken inni labyrinten flytter på hårene og hjernen registrerer at hodet beveger på seg. Ved krystallsyken ser man at nettopp krystaller kommer inn og forstyrrer dette samspillet og hjernen blir forvirret. Symptomene på BPPV (benign paryoxysmal posisjonsvertigo) er kraftige og kortvarige. Rommet kjennes ut som det spinner og man kan oppleve kvalme. Episodene kommer og går i forbindelse med at man beveger på hodet, eller typisk, ruller fra en side til den andre i sengen.

Virus/betennelse på balansenerven:

I etterkant av en infeksjon, særlig om den har påvirket bihuler eller øvre luftveier, kan det oppstå en betennelse på balansenerven. Svimmelheten som oppstår her er fortsatt kraftig, men mer konstant. Det topper seg gjerne i 1-3 dager, men det kan ta opp til 3-8 uker før det går over. Ved ta kontakt med behandler tidlig, kan man få rask medisinsk hjelp for å dempe symptomene.

Nakkerelatert svimmelhet:

Ved låsninger i nakken, stiv muskulatur og endret bevegelsesmønstre i nakken, kan sanseinformasjonen som kommer inn til hjernen fra denne delen av kroppen bli motstridende i forhold til det som kommer inn fra øyne og ører. Denne typen svimmelhet er av mildere art. Det gir en følelse av ørhet, ustøhet, 'sjøgange' og bomull i hodet. I tillegg oppleves det tydelig ubehag i nakken og mulig en moderat hodepine.

Mèniér's sykdom:

Hos noen kan det med årene oppstå forkalkninger i blodåren som passerer på fremsiden av øret. Dette forårsaker en flaskehals som fører til redusert blodtilførsel til området blodåren forskyner, som igjen påvirker mye av funksjonene i det indre øret. Symptomene kommer i anfall av kraftig svimmelhet, øresus og nedsatt hørsel som kan være i noen timer til flere dager. Det er spesielt viktig å ta tidlig kontakt med helsehjelp dersom du opplever hørselstap samtidig med svimmelhet. Faren for varig hørselstap øker med antall anfall.

Virus
Nakkerelatert
Meniers

Krystallsyke

Begynner plutselig

Kraftige men kortvarige episoder

Kjenner at rommet spinner

Kommer og går

Avhengig av hodebevegelser

Virus på balansenerven

Kommer plutselig

Kraftige symptomer

Konstant

Ikke bevegelsesavhengig

Nylig infeksjon

Nakkerelatert

Kommer mer gradvis

Mildere symptomer

Ør, ustø, ullen i hodet

Påvirkes av hodebevegelser

Nakkesmerter og hodepine

Andre årsaker til svimmelhet kan være

  • Stress, uro og angsttilstander

  • For lite væskeinntak

  • For lite eller feil mat

  • Lavt blodtrykk eller problemer i hjerte-/karsystemet

  • Problemer med stoffskiftet

  • Bivirkninger fra medisiner

 

 

Typisk behandling:

Ved første time vil behandleren din først ta en grundig sykehistorie. Anfallenes karakter, hvor lenge det har pågått, tidligere sykdom, livstilsutfordringer og medikamenter som brukes er viktig informasjon for å kunne stille riktig diagnose. Det vil bli utført en rekke undersøkelser og spesialtester for å evaluere både syn, hørsel, balanse, muskler og ledd. Henvisning til MR eller spesialist vil bli vurdert dersom det er nødvendig med mer utfyllende informasjon. 

Når haster det?

Dersom du opplever noe av følgende symptomer samtidig med svimmelheten må du ringe 113 umiddelbart:

  • F - svekkelse i Fjes (smiler skjevt)

  • A - svekkelse i Armer (løfter skjevt)

  • S - problemer med å Snakke

  • T - Da har vi dårlig Tid!

  • Kraftig hodepine sammen med svimmelhet er også grunn til å ta kontakt med legevakt.

Forskning:

Krystallsyke

bottom of page