top of page

Psykomotorisk

Vi opplever alle ulike livsbelastninger gjennom et liv. Noen ganger er de åpenbare, og kjennes godt, mentalt og fysisk. Andre ganger kommer de mer snikende, litt etter litt, og det kan være vanskeligere å se sammenhengen. Felles for dem, er at belastningene kan prege oss, og kroppen kan huske bedre enn tankene våre.


Eksempler på livsbelastninger, kan være store endringer i livet; samlivsbrudd, graviditet/få barn, tap av noen vi er glad i, å flytte, ny jobb/arbeidsledighet. Det kan også handle om stressende belastninger over tid, eller ubearbeidede opplevelser fra et levd liv; mobbing, følelse av å ikke mestre, eller følelsen av å måtte mestre, for selv å ha verdi.Kroppen vil gjerne si i fra når vi trenger noe, også når vi trenger å stoppe opp, bearbeide og justere. Unngår vi å lytte, vil kroppen varsle oss høyere og høyere, til vi til slutt må lytte. Hvordan kroppen varsler om våre behov, kan være; ulike kroppslige smerter som vedvarer og/eller forflytter seg, hodepine/migrene, svimmelhet, uro, hjertebank, manglende energi, utfordringer med pusten, angst og depresjon.

Felles for mange av oss, er at vi ikke alltid har et bevisst forhold til hvordan vi håndtererlivsbelastninger, hvordan kroppen sier i fra, og hvordan vi kan hjelpe oss selv ut av en vondsirkel. Min jobb er å hjelpe deg til å få det litt bedre, ved å hjelpe deg i gang med denneprosessen, der både kropp og tanker spiller en sammensatt rolle.

Du kan lese mer om psykomotorisk fysioterapi her:

https://fysio.no/Pasientinfo/Pasientbrosjyrer/Psykomotorisk-fysioterapi

Hos Sandvika Aktiv behandler vi:

  • Stressreaksjoner

  • Utbrenthet

  • Uro, angst, nedstemthet/depresjon 

  • Utfordringer med pust

  • Hodepine/svimmelhet

  • Langvarig smerteproblematikk
     

Terapi
bottom of page